Oblastný futbalový zväz ďakuje futbalovým klubom, hráčom, trénerom, futbalovým činovníkom,fanúšikom, podporovateľom a širokej futbalovej verejnosti za podporu a spoluprácu v roku 2023. Želá všetkým pokojné a nerušené prežitie vianočných sviatkov a v Novom roku 2024 pevné zdravie, osobné, pracovné a futbalové úspechy.

V dňoch 20.12.2023 5.1.2024 vrátane, bude sekretariát zatvorený.

Správa Volebnej komisie o voľbách do funkcií ObFZ Senica na roky 2021 – 2025

Novým predsedom ObFZ Senica na funkčné obdobie 2021 – 2025 sa stal Mgr.Peter K O P R L A

Voľby do orgánov ObFZ Senica sa uskutočnia v sobotu, 8.1.2022 o 10,oo hod. v KD Radimov

Dnešné utorkové ráno nás  zasiahla smutná správa o nečakanom úmrtí  člena VV ObFZ Senica ,manažéra a tajomníka FK Družstevník Radimov, človeka s veľkým srdcom , priateľa Petra Biskupiča.

Vedenie Oblastného futbalového zväzu vyslovuje hlbokú úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a pozostalým.

Česť jeho pamiatke !  

Peti, ďakujeme ti za všetko, odpočívaj v pokoji kamarát.