STRÁNKOVÉ HODINY

Pre overovanie podpisov
a zakladanie hráčskych kont :

Pondelok – Utorok :
9,oo – 11,oo hod.
12,3o – 14,oo hod.
Streda : 9,oo – 11,oo hod.
13,3o – 16,3o hod. / počas súťaží /
Štvrtok : 10,oo – 11,oo hod.
12,3o – 14,oo hod.
Piatok :
9,oo – 11,oo hod.


V piatok, 20.9.2019 bude sekretariát zatvorený a nebudú sa vykonávať žiadne matričné úkony.Žiadosti podané dňa 19.9.2019 do 20,oo hod. spĺňajúce podmienky RaPP budú vybavené