Odborné komisie

ŠTK

Ján Cigánek, predseda
Boris Malík – člen
Ján Lapoš – člen

KR

Marián Bašnár – predseda
Peter Tokoš – obsadzovací referent
Adrián Šturdík – člen

DK

Ing.Ľuboš Štora – predseda
Peter Samek – člen
Branislav Dutka – člen
Milan Machlica – člen,
Pavol Zeleńák – člen

TMK

Andrej Fišan – predseda
Pavol Junek – člen
Eduard Pagáč – člen
Tomáš Míša – člen
Adam Ambra – člen

OdvK