Orgány ObFZ

Výkonný výbor ObFZ Senica:

Predseda: Ing.Miroslav Guček, Družstevná 335, 908 63 Radošovce, 0902 678 449

Podpredseda: Mgr.Peter Koprla,Hlboké 435,906 31 Hlboké, 0917 330 172

Členovia :

Peter Biskupič  0911 209 543,

Ing.Dušan Manďák 0907 266 429

Ing.Jozef Šedivý 0915 700 110

Ing.Rastislav Španka 0907 701 755

Ľuboš Rybár 0908 797 430

Sekretár: Miroslav Maca, Mokrý Háj 233, 908 65 Mokrý Háj, mobil 0905 723 251

Predseda revíznej komisie : Marián Kocák, P.Močidľany 43, 908 61 Pop.Močidľany 0911 400 261

Predseda odvolacej komisie: JUDr.Eduard Jurovatý , Kalinová 1243, 905 01 Senica,  0903 408 241

Predseda disciplinárnej komisie: Ing.Ľuboš Štora , Sekule 190, 908 80 Sekule, 0948 429 444

Predseda komisie rozhodcov: Marián Bašnár, Turá Lúka 537,907 03 Myjava 0905 795 284

Predseda športovo-tech.komisie: Ing.Ján Cigánek PhD.,Lak.N.Ves, 0908 127 52

Predseda Ekon.kom.: Mgr.Juraj Smolár ,1.mája 563,908 79 Bor.Sv.Jur, 0907 707 135

Predseda TMK: Štefan Gálik,Agátová 1324, 905 01 Senica, 0905 569 363