Výkonný výbor

Zápisnice VV

Výkonný výbor ObFZ Senica:
Predseda: Mgr.Peter Koprla, 0917 330 172
Podpredseda: Ing.Jozef Šedivý , 0915 700 110
Členovia :
Mgr.Dušan Koníček, 0948 934 169
Ing.Dušan Manďák 0907 266 429
Ing.Peter Pobuda, 0905 328 404
Ľuboš Rybár 0908 797 430

Boris Malík 0907 724 129

Sekretár: Miroslav Maca, 0905 723 251

Predseda revíznej komisie : Ing.Jozef Mikuš , 0903 257 825